Åldrandet av Gösta Bucht

En möjlighet att höra Gösta Bucht blir den 14/5 2019 kl 13:30 i Kusthallen i Nordingrå med sin föreläsning "En allt äldre befolkning - att leva frisk längre"

Här kommer Presentationer  från Distriktets ordförande konferens och föredraget som professor Gösta Bucht höll om åldrandet och som visar de problem som vi äldre står inför

 

Gösta Bucht 180924.pdf