Årsmötet 2019

Klicka på länkarna nedanför för att få upp dokumenten i en ny sida

 Vart går pengarna i föreningen 2019

Konstituerande möte 2019-02-28

Referat årsmötet 2019 

Årsmötesprotokollet 2019