Medlemsregisteransvarig  Matts Söderberg

FTS-Pensionsgrupp           Britt-Marie Forslin            070-3229325

britt-marie@forslin.se    


Programansvarig             Linda Nordlander              070-3536009
l.nordlander@telia.com

Resor                            tf. Svante Ivarsson

Revisor                          Bengt Könberg                 070-6971109
bolesta506@gmail.com

Revisor                          Anders Nordlander            073-0730036

Revisor ersättare            Gun Edman                      073-0602195

Revisor ersättare            Margareta Gavelin             070-6539391
margareta.gavelin@icloud.com

Trafik                            Linda Nordlander              070-3536009
l.nordlander@telia.com

Värdskap  Skog               Maj-Siri Korén                  076-7641107
maj-siri.koren@telia.com

Värdskap   Docksta         Karin Netterlund               070-3226847
karin.netterlund@gmail.com

Värdskap   Docksta          Anita Viberg                    070-6688124

Värdskap   Nora              Linda Nordlandr                070-3536009
l.nordlander@telia.com

Värdskap   Ullånger         Gull Sundlöf                     070-5768031
gullsundlof@hotmail.se

Läkemedelsinfo:              Britt-Marie Forslin            070-3229325
britt-marie@forslin.se

Syn- o hörselombud:        


Friskvård ansvarig           Siv Bergquist                   070-3628315

Friskvård ansvarig           Astrid Frölén                    072-2348354
frolenastrid@gmail.com

Friskvård ansvarig           Maj-Siri Korén                  076-7641107
maj-siri.koren@telia.com

Friskvård ansvarig           Eva Nordlöf                     070-2702411
eva_nordlof@hotmail.com

Bowling, Kusthallen,        Anders Böhlin                  076-1745339


Ukulele, Gen. Hus            Bengt o Siv                     0613-10510  


Boule Salteå                   Astrid Frölén                   072-2348354
 

Boule Gen-Hus                Gunnel Uhlin                   070-3638155
nilhu@telia.com


Handarbetsgruppen Nora  Astrid Frölén                    072-2348354            

Hem Föreningen
Tillbaka