Alla möten är inställda pga coronaviruset tills vidare

Dagordning
Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet

18/2 kl: 8:30-11:30 Polishuset, Kramfors


 1. Mötets öppnande.

 2. Protokoll från föregående möte.

 3. Trygghet- öppna jämförelser.

 4. Återkoppling från kommunen.

 5. Återkoppling från HKÅ.

 6. Återkoppling från Polisen.

 7. Återkoppling från Region Västernorrland.

 8. Återkoppling från arbetsgrupperna.
-Folkhälsa/info. Ungdomsrådet.
-Säkerhet
-Pensionärer

 9. Övriga frågor.

 10. Nästa möte. 

Tisdagen 12/5 KS-sammanträdesrum kl 08:30-11:00
 

 11. Mötets avslut.      


Tillbaka