VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret:

Ordförande:  Svante Ivarsson

Vice ordförande Magnus Hellsten

Kassör  Matts Söderberg

Sekreterare  Anders Böhlin

Gunnel Strindlund, Britt-Marie Nordlöf, Linda Nordlander

Ersättare:  Britt-Marie Forslin, Bertil Nordlöf, Mikael Högberg

Revisorer:  Bengt Könberg, Anders Nordlander

Ersättare:   Gunvor Edman, Margareta Gavelin

Valberedning: Greger Grönroos sammankallande, Eva Nordlöf

Föreningen har ett antal medlemmar som representanter och verksamhetsansvariga:

Studieombud: Linda Nordlander

Reseledare:   Britt-Marie Nordlöf

Trafikombud: Linda Nordlander

Friskvårdskommitté:  Eva Nordlöf sammankallande, Astrid Frölén, Maj-Siri Korén,

  Siv Bergqvist

Serveringsansvariga:

Nora  Eva Nordlöf, Britt-Marie Forslin, Karin Andersson

Skog  Maj-Siri Korén, Ingrid Bystedt, Ulla Gradin

Ullånger  Gull Sundlöf. Gunnel Uhlin, Monica Nordlund

Docksta  Karin Netterlund, Anita Wiberg

Syn-och hörselombud: Eva Nordlöf

Läkemedelsinformation: Britt-Marie Forslin, Monica Könberg

Programplanering: Planeringsmöten i mars och oktober med inbjudna medlemmar

Distriktsårsmöte 10/4: Magnus Hellsten och Svante Ivarsson representerade

FTS-rådsledamöter: Britt-Marie Forslin, Monica Könberg

På vår hemsida finns protokoll från de olika råden.

Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 222.

Verksamhetsårets ekonomiska resultat uppvisar ett underskott på 15 577:80 kr. Ett resultat som kräver åtgärder. Avtalet med Föreningssupport har avslutats och arbetet med en egen hemsida har påbörjats. I övrigt kommer hela verksamheten att omprövas för att sänka kostnaderna. Det innefattar bl.a. att surströmmingsfest och julfest.

Månadsträffarna har tappat något i besökstal men ger ändå en liten vinst.

Aktiviteter:

Följande aktiviteter har genomförts under året.

30 januari i Skog Berättade Birgitta Wedin om fiske som finns i bokform

27 februari årsmöte i Centrum med parentation och avtackningar

28 mars i Nora lyfte Clas Norberg taket i församlingshemmet

24 april i Docksta underhöll Karin och Åke Wiberg där Karin berättade om Dan Andersson

 29 maj i Skog informerade hälsovårdschefen för Höga kustens hälsocentral, Elin Roos, om verksamheten och vad som bestämmer antalet läkartjänster vid en hälsocentral.

31 maj deltog vi vårfesten i Bollstabruks folketshus, som arrangerades av SPF Trivsel, Kramfors.

11 juni var det friluftsdag vid Storsjöns Camping medtipsrunda, spel och diverse upptåg med fika, 25 deltagare

14 augusti åt vi surströmming i Docksta bygdegård, 42 deltagare

24 september deltog Matts Söderberg, Magnus Hellsten och Anders Böhlin vid distriktets ordförandekonferens i Härmösand

25 september i Ullånger informerade Träpatronerna om prostatacancer.

30 oktober berättade i Nora Hervor Sjödin om ”icke i våra hjärtan”

27 november i Docksta underhöll underfundigt Svea Bylund.

14 december hölls det traditionella julbordet ála Gull. För underhållningen stod Karin och             Åke Wiberg.

Resor:

Totalt har 290 medlemmar deltagit i resor varav tre flerdagarsresor och fyra endagarsresor.


Resmålen har varit:

Januari: Mittrevyn i Härnösand

Maj: Caprice med Helene Sjöholm och Kjell Lönnås körer

Maj: Äldregalan i Örnsköldsvik

Juni: Merlo Slott och Tynderö med Holmö Brygga

Juli: Värmland med Rottneros, Mårbacka, Lars Lerin, Mora och Nusnäs

Augusti: SPA-resa till Pernu, Estland nio dagar

November: Teaterresa till Stockholm – Häxorna från Eastwick, En värsting till syster och ett uppskattat besök på Hovstallet.

Övriga aktiviteter som kan nämnas är bowling, som pågår året runt två gånger i veckan i Kustladan, Nordingrå, Boule spelas under sommaren vid skolan i Herrskog med 8 deltagare som träffats 15 gånger, trafikombudet Linda Nordlander har löpande informerat om aktuella regler och förändringar i trafiken, Britt-Marie Forslin har gett goda hälsoråd, Eva Nordlöf har hållit i surströmmingen, 42 deltagare, och friluftsdagen i Skogs Camping, 25 deltagare. Ukulirarna fortsätter oförtrutet med regelbundna övningar. Några medlemmar motionsdansar regelbundet och outtröttlige Lennart Korén har tävlat i SM i orientering.  

Under året har vi haft en matpatrull som testat maten och miljön vid måltidens intagande vid äldreboendet i Sundbrolund. Gull sundlöf har varit sammankallade och med i gruppen är Birgitta Lif och Greger Grönroos. Avrapportering kommer att ske inför årsmötet 2020 och arbetet fortsätter under 2020.

Slutligen vill styrelsen tacka alla som deltagit i Skogsliljans aktiviteter, kommit till månadsträffarna, skänkt vinster, köpt lotter, stått för värdskap vid träffarna eller på annat sätt bidragit till verksamheten.

Styrelsen tiden 2019-01-01 – 2019-12-31


Svante Ivarsson ordf          Anders Böhlin sekr                  Matts Söderberg


Magnus Hellsten                Gunnel Strindlund                   Britt-Marie Nordlöf


Linda Nordlander               Bertil Nordlöf                          Michael Högberg


Britt-Marie Forslin


Tillbaka