Hem Föreningen

SPF Seniorerna

Skogsliljan

Höga  Kusten


Föreningen

Föreningens SWISH nummer är: 1235692066

 


För att se styrelse, förtroendevalda och bildarkiv klicka på länken till vänster


Föreningen startade 1936 av medlemmar i Nora och Skog under namnet Enigheten och lades sedan ihop med medlemmar i Docksta och Ullånger under det nuvarande namnet Skogsliljan. Föreningen består idag av ca 250 medlemmar ifrån Världarvet Höga kusten. Detta är ett vidsträckt område och föreningen delar träffpunkt mellan dessa områden. Detta medför också att föreningen måste annonsera i två dagstidningar, TÅ och ÖA


Medlemsutvecklingen är god dvs att vi ökar antalet medlemmar för varja år och föreningen har som målsättning att sprida information om medlemmarnas behov av information för sin vardag. Hälsofrågor, stärka kontakten med Kommuner, Region(Landstinget), Polisen, Brandförsvaret, Pensionsmyndigheten mfl myndigheter som hela tiden förändrar sina regelverk för Seniorer

Styrelsen Förtroendevalda