Hem Föreningen Aktiviteter Bilder


 SKOGSLILJAN HÖGA KUSTEN

Styrelse 2020

Ordförande   Svante Ivarsson                            076-8455525

svante.spf@gmail.com         Skog

Vice Ordf Birgitta Lif                                         076-1395945

lifbirgitta@gmail.com   Skog

Sekreterare  Tf Svante Ivarsson                       076-8455525  

svante.spf@gmail.com         Skog

Kassör   Mats Söderberg                                   070-3183059

mattssoderberg@hotmail.com Lunde

Ordinarie ledamöter

Linda Nordlander                                              070-3536009

l.nordlander@telia.com   Noraström

Gunnel Strindlund                                            070-3615096

gunnel.strindlund@outlook.com Skog  

Britt-Marie Forslin                                            070-3229325

britt-marie@forslin.se    Noraström

IT-ansvarig

Magnus Hellsten                                              073-6591209

magnus@hellsten.nu   Noraström

 Ersättare

Greger Grönroos                                               070-315 38 10

gregergronroos@icloud.com Docksta

Anders Böhlin                                                   076-1745339

andersb87032@gmail.com  Ullånger

n

Tillbaka