RPR(LPR), FTS

Här kommer länkar till dagordning, protokoll och redovisningar från Regionpensionärsrådet (RPR) och Kommunens Folkhälsa, Trygghet och Säkerhets-rådet (FTS) att finnas


 FTS 20190513

Dagordning


 

FTS 20190319

Protokoll 20181212

Årsredovisning 2018 aktiviteter - 2019

Dagordning 

Rådet för Folkhälsa, Trygghet och Säkerhet

19/3 kl: 8:30-10:30 KS sammanträdesrum vån 1 kommunhuset.
1. Mötets öppnande.
2. Protokoll från föregående möte.
3. Förslag på nytt reglemente.
4. Förslag till ny organisation.
5. Återkoppling från Polisen.
6. Återkoppling från HKÅ.
7. Återkoppling från Region Västernorrland.
8. Återkoppling från arbetsgrupperna.
9. YAM
10.Mötesdatum 2019.

Tisdag 19/3 kl 08:30-10:30
Måndag 13/5 kl 08:30-10:30
Tisdag 24/9 kl 13:30-15:30
Torsdag 21/11 kl 08:30-10:30

11. Övriga frågor.

12. Nästa möte. 

Måndag 13/5 kl 08:30-10:30
  13. Mötets avslut.    


 RPR 20190215

Protokoll


 

RPR 20181109

Dagording  

Protokoll

Barn o undomspsykiatri

Anhörigstöd (Härnösand)

Det här är det sista som Magnus Hellsten kommer att deltaga i RPR eftersom SPF:s Distriktsstämman har utsett andra personer


 Mats Brännströms bilder "Sjukvård 1918-2018"

Eva Oskarsson föredrag om ÄLSA Hembesöksredovisning

Minnesanteckningar Samverkansdag

 

Samverkansdag RPR, Medborgarpanelen, Hälsosam-y 2018-10-16

Landstinget höll en samverkansdag för de tre olika grupperna som skall ge och få information från Landstinget för att delge våra olika organisationer. Det var  en intressant dag med ett föredrag av Mats Brännström som fått ett uppdrag att utreda "Nära vård i Västernorrland" som skall vara klar till våren 2019 och om de problem med den förändriga vården. Han tog fram det historiska där man i början på 1900-talet endast var inriktad på akuta skador medan man efter andra världskriget fått ökad kunskap on olika sjukdomstillstånd som krävde uppföljning, typ diabetes. Framtiden kommer att innebära för sjukvården att ha en högre grad av hälsofrämjande åtgärder för de som vill ha ett friskt och långt liv. Dvs motion, bra mat utan kemikalier och ett i övrigt sunt leverne.

ÄLSÄ fick vi ett föredrag om hur man genom dessa åtgärder sparat mycket pengar åt sjukvården  men drivs fortfarande som projekt och har inte fått en egen budget tack vara trögheten bland politiker som skall ta besluten

Paneldiskussionen som följde handlade om den sammanhållande vårdkedjan mellan kommuner, sjukvården och hemmet. Det framkom den olika syn på den digitala möjligheten men det är till syvende och sist beroende på hur det fungerar med den saken i samhället där vi vet att ca 50% inte i dagsläget klarar den saken

 

RPR 20180612

Protokoll

Här kan du läsa om projekte där äldre blir behandlade hemma istället för att åka ut och in på sjukhuset

Sammanställning ÄLSA

Vårdguiden visar hu du kan genom 1177.se se information om din hälsa

Vårdguiden 1177


 FTS 20180525

Dagordning 


 RPR 20180413

Dagordning RPR

Protokoll

Folkhälsorapport  Hur kan vi göra så vi mår bättre. Vad kan vi göra

Utvärdering specialistsjukvården

Äldres hälsa  Hur ser framtiden ut. Vi blir fler äldre


 

RPR 20180314

Dagordning RPR Extramöte 2018-03-14 om SIP Särskild inviduell planering

Anteckningar från 2018-03-14


 FTS 20180221

Dagordning

Protokoll


 

 RPR 20180206

Protokoll RPR 2018-02-06

En förfrågan till mötet med svar

Antalet Akutbesök av äldre än 65 år


 RPR 20171110

Protokoll RPR 2017-11-10

Bilagor:
Mammografi För Äldre, Svar på Skogsliljans förfrågan varför Regionen slutar med att kalla kvinnor över 74 år
Regionens policy för stöd till Idiella organisationer.
SIP- Samordnad Inviduell Plan För mottagandet efter en sjukhusvistelse. Lag från 1/1 2018 att samordna hemgång från sjukhus mellan sjukhus och kommun